رابطه بین ویژگی های شخصیتی با گرایش به اعتیاد در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اراک

مشخصات مرکز تولید کننده این مقاله به صورت زیر است:

نوع مرکز: دانشگاه آزاد
تعداد مقالات: 8,896
اضافه کردن به لیست علاقه مندی ها
دسته:

توضیحات

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی با گرایش به اعتیاد می باشد.پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی -همبستگی است . جامعه آماری در این پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک در سال ۱۴۰۱ -۱۴۰۰ می باشد که تعداد دانشجویان ۹۶۵۰ نفر می باشد. به روش نمونه گیری کوکران تعداد ۳۷۰ نفر بین ۱۸ تا ۴۵ سال به عنوان حجم نمونه انتخاب شد.ابزارهای مورد استفاده این پژوهش پرسشنامه های ویژگی های شخصیت پنج عاملی و پرسشنامه گرایش به اعتیاد وید و بوچز بوده است . جهت تحلیل داده ها از همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام استفاده شد.یافته ها بر اساس نتایج به دست آمده بین همه شاخص های ویژگی های شخصیت با گرایش به اعتیاد همبستگی مشاهده شد. آزمون همبستگی پیرسون بیانگر آن بود که بین ویژگی های شخصیتی روان رنجور خویی ، برونگرایی ، باز بودن، با گرایش به اعتیاد رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. بین خوشایندی(توافق ) و وجدانی بودن، با گرایش به اعتیاد رابطه منفی و معناداری وجود دارد. ضرایب رگرسیون نشان داد: باز بودن برونگرایی و روان رنجوری خویی می توانند به طور مثبت و معنی داری گرایش به اعتیاد را پیش بینی کنند.

نویسندگان مقاله رابطه بین ویژگی های شخصیتی با گرایش به اعتیاد در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اراک

پرستو اسلامیعضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

مریم علی پورکارشناس ارشد روان شناسی عمومی دانشگاه آزاد اراک و دبیر ناحیه ۱ آموزش و پرورش اراک

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “رابطه بین ویژگی های شخصیتی با گرایش به اعتیاد در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اراک”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.