مربی توسعه فردی حرفه ای چه ویژگی هایی دارد؟

همان طور که شاهد هستیم، امروزه خیلی از افراد برای رسیدن به اهداف یا به انجام رساندن کارهای شخصی و حرفه ایشان به بهترین نحو، معمولا به مربی توسعه فردی و یا سازمانی که در زمینه کوچینگ فعالیت دارند، مراجعه می ‌کنند تا در این امور آن ها را راهنمایی کنند؛ این راهنمایی ها موجب می‌شوند تا افراد راحت تر و سریع تر و همچنین با میزان کمترین شکست و...