مقایسه کوچینگ و منتورینگ | تفاوت ها، مزایا و معایب

یکی از متداول ترین سوالاتی که امروزه پرسیده می‌شود این است که "تفاوت کوچینگ و منتورینگ چیست؟" در حالی که مهارت های مورد نیاز در این دو مشابه هستند و هر دو به عنوان ابزار توسعه حرفه ای استفاده می شوند، ولی ساختار و نتیجه آن ها کاملاً متفاوت است. از دیدگاه دکتر پرستو اسلامی کوچ، کوچینگ و منتورینگ برخی از فعالیت های عملکرد و توسعه محور هستند که توسط...