کوچینگ کسب و کار چیست و چه تاثیری بر توسعه سازمانی دارد؟

برای زندگی در عصری که فناوری به سرعت در حال پیشرفت است و کسب و کارها باید همگام با این سرعت عمل کنند، استرس کار روز به روز بیشتر می شود و کارکنان در نتیجه خواسته‌هایی که بر آنها تحمیل می‌شود با استرس، کار خود را ترک می کنند. کوچینگ کسب و کار به سازمان ها در متعادل کردن سودآوری، مدیریت نیروی کار با عملکرد بالا و در عین حال...

کوچینگ توسعه سازمانی چیست و چه مزایایی دارد؟

همانطور که در مقاله پیشین درباره کوچینگ و مهارت های کوچینگ را از دیدگاه دکتر پرستو اسلامی کوچ بررسی کردیم حال امروز درباره کوچینگ سازمانی در این مقاله صحبت خواهیم کرد. کوچینگ سازمانی برای شناسایی و حل نقاط ضعف در یک سیستم اداره ای و شرکتی تعلیم دیده اند. آنها می توانند هر مشکلی را از کمبود قدرت مدیریت گرفته تا مهارت های توسعه نیافته شده ی کارکنان آن شرکت...