یادگیری زدایی و مدیریت ارتباطات سازمانی

امروزه بر هیچ کسی، اهمیت مسئله انعطاف‌پذیری پوشیده نیست؛ هر فردی باید مهارت این را داشته باشد که با انعطاف‌پذیری به‌موقع، با تغییرات و موقعیت پیش‌آمده همسو شود. مدیران نیز باید با داشتن این مهارت کلیدی، مجموعه تحت رهبری خود را با انعطاف پیش ببرند؛ به صورتی که همواره قدرت تعامل و سازگاری با افراد برون‌سازمانی و سایر شرایط محیطی و داخلی را داشته باشند. لازمه انجام این کار «یادگیری‌زدایی»...

ادامه خواندن

ارتباطات اجتماعی و فرهنگ سازی

با مروری بر تعاریف علوم ارتباطات اجتماعی درمی‌یابیم که هر گونه مواجهه بین عناصر جامعه، نوعی ارتباط اجتماعی را رقم می‌زند. در جریان همین ارتباطات اجتماعی است که شناخت‌ متقابل صورت می‌گیرد و زمینه انتقال فرهنگ‌ها و فرهنگ‌سازی فراهم می‌آید. اگر مقوله ارتباطات اجتماعی در بستر مطالعه رفتارهای سازمانی بررسی شود، پای روابط عمومی را نیز به میان می‌کشد. در این مقاله کوشیده‌ایم ضمن مرور تعاریف مفاهیمی از قبیل ارتباطات...

ادامه خواندن

مقایسه کوچینگ و منتورینگ | تفاوت ها، مزایا و معایب

یکی از متداول ترین سوالاتی که امروزه پرسیده می‌شود این است که "تفاوت کوچینگ و منتورینگ چیست؟" در حالی که مهارت های مورد نیاز در این دو مشابه هستند و هر دو به عنوان ابزار توسعه حرفه ای استفاده می شوند، ولی ساختار و نتیجه آن ها کاملاً متفاوت است. از دیدگاه دکتر پرستو اسلامی کوچ، کوچینگ و منتورینگ برخی از فعالیت های عملکرد و توسعه محور هستند که توسط...

ادامه خواندن