ارتباطات اجتماعی و مدیریت سازمان

علوم ارتباطات اجتماعی و مدیریت سازمان

باتوجه‌به اینکه هر نوع روبه‌رویی، مواجهه و برخورد بین عناصر اجتماعی، ارتباطات اجتماعی را شکل می‌دهد، بررسی این مقوله در مدیریت سازمان بسیار مهم  است. اساسا شناخت متقابل افراد از یکدیگر در قالب همین ارتباطات اجتماعی شکل می‌گیرد. حال اهمیت شناخت این روابط برای بررسی ارتباطات اجتماعی و مدیریت سازمان ضروری است.

ارتباطات اجتماعی چیست؟

مسئله ارتباط و ارتباطات اجتماعی یکی از مهم‌ترین مسائلی است که همواره در عرصه علوم اجتماعی و سایر علوم انسانی بدان پرداخته شده است. اما تعریف ارتباطات اجتماعی دقیقا چیست؟ هر برخوردی، می‌تواند زمینه‌ساز نوعی ارتباط باشد؛ از نظر جامعه‌شناسان، ارتباطات اجتماعی، فرایندی است که روابط انسانی را می‌سازد و شامل عناصری مانند فرهنگ، سیاست و غیره می‌شود. حال از آنجا که یک سازمان، مجموعه‌ای است که از اجتماع گروه‌های انسانی شکل گرفته است، سرشار از ارتباطات اجتماعی است؛ از این رو دانش‌افزایی درباره این مقوله، نقش مؤثری در رهبری و مدیریت سازمانی خواهد داشت.

مقصود از مدیریت سازمان چیست؟

مدیریت در عرصه رهبری سازمان، عبارت است از هماهنگ ساختن نیروهای آن برای تحقق اهدافی که از پیش تعیین شده‌اند. به این ترتیب افرادی که در کنار هویت شخصی خویش، یک هویت سازمانی را رقم زده‌اند، باید یکدست شوند. اینجاست که نقش مدیریت و رهبری سازمان بسیار مهم است؛ چیزی که باید مطابق با رفتارهای سازمانی (در سطح سازمان) باشد؛‌ ضمن اینکه مسائل فردی و گروهی را نیز دربر بگیرد. علاقه‌مندان می‌توانند مقاله‌های «فرهنگ سازمانی در سطح فردی» و «بررسی فرهنگ سازمانی در سطح سازمانی» را بخوانند.

برای ایجاد ارتباطات اجتماعی مناسب در سطح سازمانی چه باید کرد؟

مانند وضعیت سازمان‌ها، بین افراد گروه‌ها نیز رابطه درون‌گروهی وجود دارد و هر یک از این افراد شخصا با افراد دیگر هم ارتباط دارند. افراد و گروه‌های حاضر در سازمان، با خود و افراد خارج از سازمان، روابطی دارند که مصداق ارتباطات اجتماعی در سطح درون‌سازمانی و برون‌سازمانی است.

رهبران و مدیران سازمان‌ها باید در جهت رشد و تقویت سازمان خود، این ارتباطات را هدایت کنند؛ ارتباطاتی که می‌توانند بین اعضا و حتی بین گروه‌ها و حتی با سازمان‌های دیگر برقرار شوند تا پویایی حاصل گردد.

ارتباطات اجتماعی و مدیریت سازمان

مهم‌ترین نکات

برای ایجاد بستر مناسب، جهت بهره بردن از ارتباطات اجتماعی برای مدیریت بهتر سازمان، می‌توان به این نکات اشاره کرد:

۱. باید در نظر داشت که در حال حاضر به واسطه پیشرفت‌های تکنولوژیک، چطور ارتباطات اجتماعی گسترش یافته‌اند. از این رو هدایت و مدیریت آن در بستر سازمان بسیار پیچیده‌تر از گذشته به نظر می‌رسد. تکنولوژی و نحوه استفاده از آن یکی از مهم‌ترین مسائلی است که در مقوله ارتباطات اجتماعی و مدیریت سازمان به آن پرداخته می‌شود.

۲. مدیران سازمان‌ها باید در نظر داشته باشند که باید با کارکنان و اعضای سازمان خود رابطه مناسبی داشته باشند؛ آنها باید زمان مناسب برای حضور فیزیکی در مجموعه و تعامل با اعضا بگذارند و مهارت ایجاد ارتباط متقابل با ایشان را داشته باشند.

۳. سازمان مجموعه‌ای اجتماعی است که در قالب مقرراتی که دارد، هدف خاصی را دنبال می‌کند. در راستای تححق هدف یا اهداف سازمان، ارتباطاتی شکل می‌گرید. اینجاست که در بستر ارتباطات اجتماعی و مدیریت سازمان، مدیران باید با ایجاد هماهنگی و تعریف وظایف، مجموعه و اعضای آن را هدایت کنند.

۴. مهارت‌های مدیریت در مقوله ارتباطات اجتماعی و مدیریت سازمان فقط به موارد مذکور محدود نمی‌شود. مدیران باید با در نظر داشتن نکات مردم‌شناختی و مسائلی فرهنگی، مهارت‌های خود را در این زمینه افزایش دهند. به این ترتیب ایشان می‌توانند از این طریق فرهنگ‌سازی کنند. علاقه‌مندان می‌توانند در این زمینه مقاله «ارتباطات اجتماعی و فرهنگ‌سازی» را بخوانند.

مقصود از فرهنگ‌سازی چیست و چه رابطه‌ای با ارتباطات اجتماعی دارد؟

هر پدیده‌ای که در زندگی فردی – اجتماعی انسان رخ می‌دهد، به نوعی یک پدیده فرهنگی است. در این میان، پیش از آنکه ارتباطات اجتماعی زمینه‌ساز توسعه اجتماعی و مسائلی از این دست باشد، نقش بسیار مهمی در فرهنگ‌سازی دارد. در مقابل، فرهنگ‌سازی نیز نقش بسیار مؤثری در رشد و گسترش ارتباطات اجتماعی دارد. همان‌طور که در قالب روابط بین‌فردی و اجتماعی، زمینه برای شناسایی فرهنگ‌های دیگر فراهم می‌شود، مقوله فرهنگ‌سازی خود باعث توسعه روابط می‌گردد؛ چنانکه ایجاد نهادها و تعاریف فرهنگی جدید در جوامع، رشد تعاملات بین افراد گروه یا جامعه را موجب خواهد شد. به این ترتیب، رابطه مستحکم و متقابل ارتباطات اجتماعی و فرهنگ سازی، به‌روشنی قابل‌درک خواهد بود. حال فرهنگ‌سازی در قالب ارتباطات اجتماعی، به مدیران این امکان را می‌دهد که بتوانند اهداف مورد نظر خود را با انتقال آموزه‌های فرهنگی، محقق سازند.

اهمیت کوچینگ فردی و سازمانی برای درک بهتر رابطه ارتباطات اجتماعی و مدیریت سازمان

چنانکه ذکر شد، تمام مفاهیم مربوط به ارتباطات اجتماعی و مدیریت سازمان، در قالب مسائل مربوط به ارتباطات سازمانی نیز می‌گنجند. از طرف دیگر، این مسائل، به همان اندازه که در سطح گروهی و سازمانی موضوعیت دارند، در سطح فردی نیز قابل طرح می‌باشند. به این ترتیب اهمیت کوچینگ فردی و کوچینگ سازمانی در راستای درک بهتر مفاهیم مربوط به این مقوله بدیهی است.

دوره‌های کوچینگ فردی و سازمانی دکتر پرستو اسلامی نیز با همین رویکرد طراحی شده‌اند تا علاقه‌مندان با حضور در آن‌ها، مهارت‌های خود را تقویت کنند. یادگیری و درک مفاهیم پدیده فرهنگ‌سازی، نقش بسیار مفید و مؤثری در مدیریت موفق خواهد داشت. از این رو، مدیران سازمان‌های کوچک و بزرگ و همچنین سایر علاقه‌مندان این حوزه، می‌توانند در دوره‌های مذکور شرکت کنند. شرکت در این دوره‌ها، ضمن دانش‌افزایی و مهارت‌آموزی برای داوطلبان گرامی، زمینه را برای آشنایی با مفاهیم و مهارت‌های جدیدتر، فراهم می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.