علوم ارتباطات اجتماعی و مدیریت سازمان

باتوجه‌به اینکه هر نوع روبه‌رویی، مواجهه و برخورد بین عناصر اجتماعی، ارتباطات اجتماعی را شکل می‌دهد، بررسی این مقوله در مدیریت سازمان بسیار مهم  است. اساسا شناخت متقابل افراد از یکدیگر در قالب همین ارتباطات اجتماعی شکل می‌گیرد. حال اهمیت شناخت این روابط برای بررسی ارتباطات اجتماعی و مدیریت سازمان ضروری است. ارتباطات اجتماعی چیست؟ مسئله ارتباط و ارتباطات اجتماعی یکی از مهم‌ترین مسائلی است که همواره در عرصه علوم...

ارتباطات اجتماعی و فرهنگ سازی

با مروری بر تعاریف علوم ارتباطات اجتماعی درمی‌یابیم که هر گونه مواجهه بین عناصر جامعه، نوعی ارتباط اجتماعی را رقم می‌زند. در جریان همین ارتباطات اجتماعی است که شناخت‌ متقابل صورت می‌گیرد و زمینه انتقال فرهنگ‌ها و فرهنگ‌سازی فراهم می‌آید. اگر مقوله ارتباطات اجتماعی در بستر مطالعه رفتارهای سازمانی بررسی شود، پای روابط عمومی را نیز به میان می‌کشد. در این مقاله کوشیده‌ایم ضمن مرور تعاریف مفاهیمی از قبیل ارتباطات...

نقش علوم ارتباطات اجتماعی در توسعه اجتماعی

در دوره های کوچینگ فردی و مطالعات مربوط به توسعه فردی، همواره هدفی بزرگ‌تر لحاظ می‌شود؛ اینکه چگونه همه این آموزه‌ها منجر به شکل‌گیری روابطی پویا و سالم در اجتماعی شود، که از افراد آموزش‌دیده تشکیل شده است. اما نهایتا هدف از شکل‌گیری روابط اجتماعی چیست؟ درباره نقش علوم ارتباطات اجتماعی و روابط اجتماعی، به‌تفصیل سخن رانده‌ایم. در این مقاله می‌کوشیم از نقش تأثیرگذار آموزه‌های این علوم در توسعه اجتماعی...

آشنایی با دانشگاههایی که رشته علوم ارتباطات اجتماعی دارند

رشته علوم ارتباطات اجتماعی همانطور که از نامش پیداست، از فعالیت های اجتماعی و رفتاری جدا نیست و امروزه به یکی از بحث های درحال تحقیق و آموزش در دانشگاه ها تبدیل شده است. این رشته در ایران، رشته ای نوین به شمار می‌رود و دارای گرایش‌ها و شاخه های مختلفی است که در ادامه با آنها آشنا خواهید شد.   آشنایی با علوم ارتباطات اجتماعی و رشته های مرتبط...

چگونه ارتباط اجتماعی برقرار کنیم؟

ارتباط اجتماعی، شخصیت واقعی انسان هارا قوی تر می‌کند، به طوری که در اولین برخورد می‌توانید از نگاه و رفتار افراد چگونه نزدیک شدن به آنهارا حدس بزنید و بین خودتان و دیگران صمیمیت بیشتری ایجاد کنید. این صمیمیت تا حد زیادی روی آینده ی زندگی ما تاثیر می‌گذارد و هرچه این ارتباطات موثر تر و موفق تر باشند، راه رسیدن به موفقیت برایتان هموار تر خواهد شد. آموزش های...