بررسی رفتار سازمانی در سطح سازمانی

چنانکه در مقالات «رفتار سازمانی در سطح فردی» و «رفتار سازمانی در سطح گروهی» بیان شد، مفهوم رفتار سازمانی در سه سطح بررسی می‌شود: یعنی سطوح فردی، گروهی و سازمانی. در هر یک از این سه سطح، به فراخور ویژگی‌های سازمان و وضعیت موجود، مدیران از تکنیک‌ها و راهکارهای خاصی استفاده می‌کنند. اما مدیریت این مقوله دارای اصول و کلیاتی نیز هست؛ یعنی اصولی که عناصر سازنده الگوهای نوین رفتار...

رفتار سازمانی در سطح گروهی

چنانکه در مقاله «رفتار سازمانی در سطح فردی» بیان شد، رفتار سازمانی در سه سطح فردی، گروهی و سازمانی بروز می‌یابد. حال رهبران سازمان‌ها، برای ارتقای رفتار سازمانی، با تکیه‌بر الگوهای نوین مدیریت رفتار سازمانی، باید گام‌ به گام مراحل ترقی و پیشرفت را طی کنند. در این مقاله ضمن پرداختن به موضوع رفتار سازمانی در سطوح سه‌گانه، به طور خاص به رفتار سازمانی در سطح گروهی پرداخته‌ایم. رفتار سازمانی...

الگوهای نوین مدیریت رفتار سازمانی

طبق تعاریف ارائه شده، رفتار سازمانی از نحوه تعامل افراد در سطوح مختلف شکل می‌گیرد. چنانکه در مقاله «رفتار سامانی در سطح فردی» بدان اشاره کردیم، ابعاد رفتار سازمانی در سه سطح فردی، گروهی و سازمانی بررسی می‌شوند. حال مسئله اساسی برای مدیران و سیاست‌گذاران سازمان‌ها و مجموعه‌ها این است که: چگونه با در نظر گرفتن مسائل مربوط به هر یک از سطوح، در راستای مدیریت رفتار سازمانی، بیشتر بکوشند؟...

رفتار سازمانی در سطح فردی

بررسی رفتار سازمانی در سطح فردی جهت ارتقای فرهنگ سازمانی چنانکه در مقاله «فرهنگ و رفتار سازمانی چیست؟» بدان اشاره شد، نحوه تعامل افراد در یک سازمان، رفتار سازمانی را شکل می‌دهد. به‌مرور ارتباط کلیه کارمندان یک سازمان با یکدیگر، تحت تأثیر مقرراتی که مدیران ابلاغ می‌کنند، زمینه‌ساز فرهنگ سازمانی می‌شود. فرهنگی که همواره به واسطه آموزش ارتقاپذیر است. اما برای ارتقای فرهنگ سازمانی، باید بعد از شناخت ابعاد رفتار...

کاربرد علوم ارتباطات اجتماعی در رفتار شناسی

رفتار شناسی و بهبود آن بدون شناخت علوم ارتباطات اجتماعی ممکن است در زندگی فرد هیچ تاثیر مثبتی نداشته باشد، زیرا افراد بدون درک تغییر رفتار خود نمی‌توانند شخصیت ثابتی از خود بسازند. قبلتر، روش‌های تحقیقاتی برای توضیح تغییر رفتار انسان با درون نگری و تعبیر خواب انجام می‌شد، اما جان واتسون که معتقد بود روانشناسی باید علمی گسترده تر و دقیق تری باشد، ارتباطات را برای تغییر رفتار بسیار...

چطور رفتار حرفه ای در سازمان را توسعه دهیم؟

رفتار حرفه ای در سازمان با نگرش، مهارت‌ها و ویژگی های فردی مرتبط است. اگرچه امروزه، محل‌های کاری فضای متنوع تری پیدا کرده اند، اما کارمندان بایستی بعد از استخدام، به کارفرما و همکاران خود اطمینان دهند که اخلاق کاری بالایی دارند و می‌توانند در پیشرفت و موفقیت سازمان کمک کننده باشند. اما رسیدن به یک نگرش فکری ثابت و سپس نشان دادن رفتار سازمانی حرفه ای، آسان نیست. با...

مدیریت رفتار سازمانی چیست

مدیریت رفتار سازمانی را می‌توان مطالعه علمی و کاربردی تعامل افراد در سازمان ها دانست. اصول رفتار سازمانی عمدتا در تلاش برای افزایش کارآمدی مشاغل روز دنیا به کار می‌روند. خوشبختانه، مشاغل امروز در کشورمان بسیار تلاش می‌کنند تا با مطالعه این رفتارهای سازمانی عملکرد شغلی، تعاملات و رضایت مشتریان را ارتقا دهند. بنابراین، در این مقاله تصمیم داریم به زبان ساده اهمیت مدیریت رفتارهای سازمانی و عناصر و سطوح...