نقش روابط اجتماعی در موفقیت کسب و کار

چنانکه در مقاله «ارتباطات اجتماعی و فرهنگ‌سازی» ذکر شد، با توجه به زندگی اجتماعی انسان، مقوله ارتباطات اجتماعی در زمینه‌های مختلف زندگی، تأثیرگذار است. در این میان جایگاه کسب و کار و آنچه به مسائل معیشتی مربوط می‌شود، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بنابراین ارزیابی و تجزیه و تحلیل تأثیر ارتباطات اجتماعی در وضعیت کسب و کار بسیار مهم است. در این مقاله ضمن بررسی نقش روابط اجتماعی در موفقیت...

یادگیری زدایی و مدیریت ارتباطات سازمانی

امروزه بر هیچ کسی، اهمیت مسئله انعطاف‌پذیری پوشیده نیست؛ هر فردی باید مهارت این را داشته باشد که با انعطاف‌پذیری به‌موقع، با تغییرات و موقعیت پیش‌آمده همسو شود. مدیران نیز باید با داشتن این مهارت کلیدی، مجموعه تحت رهبری خود را با انعطاف پیش ببرند؛ به صورتی که همواره قدرت تعامل و سازگاری با افراد برون‌سازمانی و سایر شرایط محیطی و داخلی را داشته باشند. لازمه انجام این کار «یادگیری‌زدایی»...

ارتباطات اجتماعی و فرهنگ سازی

با مروری بر تعاریف علوم ارتباطات اجتماعی درمی‌یابیم که هر گونه مواجهه بین عناصر جامعه، نوعی ارتباط اجتماعی را رقم می‌زند. در جریان همین ارتباطات اجتماعی است که شناخت‌ متقابل صورت می‌گیرد و زمینه انتقال فرهنگ‌ها و فرهنگ‌سازی فراهم می‌آید. اگر مقوله ارتباطات اجتماعی در بستر مطالعه رفتارهای سازمانی بررسی شود، پای روابط عمومی را نیز به میان می‌کشد. در این مقاله کوشیده‌ایم ضمن مرور تعاریف مفاهیمی از قبیل ارتباطات...

الگوهای نوین مدیریت رفتار سازمانی

طبق تعاریف ارائه شده، رفتار سازمانی از نحوه تعامل افراد در سطوح مختلف شکل می‌گیرد. چنانکه در مقاله «رفتار سامانی در سطح فردی» بدان اشاره کردیم، ابعاد رفتار سازمانی در سه سطح فردی، گروهی و سازمانی بررسی می‌شوند. حال مسئله اساسی برای مدیران و سیاست‌گذاران سازمان‌ها و مجموعه‌ها این است که: چگونه با در نظر گرفتن مسائل مربوط به هر یک از سطوح، در راستای مدیریت رفتار سازمانی، بیشتر بکوشند؟...

مدیریت ارتباطات سازمانی و نقش کاربردی آن

پیش‌تر درباره ارتباطات سازمانی و تعریف آن به عنوان مجموعه روابطی که بین افراد یک سازمان (در جهت اهداف مشترک) شکل می‌گیرد توضیحاتی داده‌ایم؛ حال در این مقاله، درباره نقش کاربردی مدیریت ارتباطات سازمانی و اهمیت آن مطالبی را ارائه می‌دهیم. ارتباطات سازمانی چیست؟ این اصطلاح، به کلیه روابطی اطلاق می‌شود که بین تمام اعضای سازمان، بابت مراودات کاری روزانه، انتقال داده‌ها و... وجود دارد؛ و حتی شامل فعالیت‌ها و...

تعریف ارتباطات سازمانی و نحوه مدیریت آن

تعریف ارتباطات سازمانی، به ارتباطی اطلاق می‌گردد که میان افرادی با یک جهت و  هدفی مشترک در یک سازمان به وجود می‌آید. ارتباطات نقش اساسی در تجارت دارند،  زیرا می توانند تاثیر بسیاری بر پیشرفت و موفقیت آن بگذارند. هنگامی که صحبت از ارتباطات سازمانی که جزء حیاتی مدیریت است، می‌شود فرآیند ارتباطات و نحوه مدیریت آن متفاوت است، زیرا چه مدیران و چه کارکنان، باید از آن پیروی نمایند،...

نقش ارتباطات در سازمان چیست؟

نقش ارتباطات در سازمان بسیار مهم است، اما توسعه و پیاده سازی مهارت های آن می تواند کمی چالش برانگیز باشد. حتی تولد کسب و کار‌های از راه دور یا پاره وقت نیز یادگیری ارتباطات را آسان تر نکرده است. با اینحال، یادگیری اصولی ارتباطات سازمانی در محل کار می‌تواند برای افراد، تیم‌ها و کسب و کار‌ها قدم بلند‌ی به سمت موفقیت باشد. ما در این مقاله قصد داریم تا...

کدام عوامل بر ارتباطات سازمانی موثر‌ اند؟

عوامل موثر بر ارتباطات سازمانی، جای پای فعالیت های شرکت شمارا در دنیای رقابتی امروز مسحکم می سازند. اگرچه ارتباطات سازمانی جریان تعاملی و ارتباطاتی با مشتریان، کارمندان و غیره را به وجود می‌آورند، اما عوامل ارتباطات سازمانی و پیدا کردن مهم ترین نکات آن برای برخی مدیران کمی چالشی تعریف می‌شوند. خوشبختانه، تکنیک ها و کلید های زیادی برای باز کردن قفل این عوامل و ورود به جاده ی...

فرهنگ و رفتار سازمانی چیست؟

رفتار سازمانی یکی از مفاهیم بسیار مهم است که از فرهنگ تاثیر می‌پذیرد، اما چرا؟ تقریبا محال است، کتابی با این موضوع بخوانید و درآخر ببینید هیچ فصلی از کتاب درمورد نقش فرهنگ در سازمان نگفته باشد، چرا که این فرهنگ است که در کنار آموزش های رفتاری کارمندان را آماده فعالیت برای هر کسب و کار و سازمانی می‌کند. این رفتار، وجه اشتراکی بین تمام کارمندانی است که در سازمان...

ارتباطات سازمانی چیست؟

ارتباطات سازمانی برای هر کسب و کاری مهم هستند زیرا کمک زیادی به تبادل اطلاعات، ایده ها و طرح ها در داخل و خارج کشور می‌کنند و در نتیجه باعث موفقیت آنها می‌شوند. بهره گیری از تکنیک ها و عناصر  ضروری این ارتباطات به شما کمک می‌کند تا پیام هایتان برای مخاطبان شفاف تر و تاثیرگذار تر کنید. در این مسیر، کارشناسان کوچینگ توسعه سازمانی ما سایت پرستو اسلامی کوچ...